AkkerbouwMarktanalyse

Oogstraming zet druk op termijnprijs aardappelen

23 sep 2011
De termijnprijs bereikte vrijdagmorgen nogmaals een nieuw dieptepunt van € 6,40 maar sloot prijshoudend op € 6,70 (-0,10). De flauwe opening werd veroorzaakt door de lagere notering van Belgapom à € 4,00 (-1,00) en de bekendmaking van de oogstraming van de Duitse deelstaten Niedersachsen 5.415 MT (+0.826), Hannover 3.238 MT (+0.404) en Weser-Ems 2.177 MT (+0.423). De Franse SNM notering bleef onveranderd op € 48. Het verwerkingscijfer over augustus, 338.300 ton, was hoog inclusief de corrrectie van 54.000 ton voor de vier wekelijkse periode waarmee gerekend wordt. De totale verwerking bedroeg 3.475 (v.j. 3.335).

Beheer
WP Admin