AkkerbouwMarktanalyse

Oogstprognose graan prijsstimulans

De aanhoudende droogte in Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Benelux heeft stijgende tarwenoteringen in Frankrijk tot gevolg gehad, maar in Duitsland bleven ze veelal stabiel, meldt het Productschap Akkerbouw. Er was vanwege de droogte ook een forse stijging van de gerstnoteringen op Europese markten. Dat geldt uiteraard vooral voor de noteringen van brouwgerst, omdat de leverbare volumes daarvan sterk zijn gedrukt door slechte oogst in onder meer Australië. Ook de maisnoteringen stegen enkele euro’s per ton. Analisten verwachten dat vanwege de hoge temperaturen de Europese graanoogst gemiddeld tien dagen eerder kan beginnen dan gebruikelijk, maar dat de opbrengst per hectare aanzienlijk lager zal zijn.

Prognose: Prijs stijgt.

Beheer
WP Admin