RundveeMarktanalyse

Ongemakkelijke stabiliteit regeert zuivelmarkt

Een ongemakkelijke stabiliteit regeert de zuivelmarkt. De hoge prijzen die nog steeds worden betaald voor veel producten, maken dat de zuivelindustrie hoge prijzen richting de veehouders kan blijven waarmaken.

De zuivelmarkt kenmerkt zich echter door een uiterst kalme handel en het gevoel dat de prijzen allerlei kanten op kunnen gaan. Veel grote kopers zijn afwachtend, ze hopen dat de prijzen in het nieuwe jaar gunstiger zijn. Ze hebben echter geen zekerheid dat het zo zal zijn. De Europese export loopt weliswaar heel moeizaam – behalve voor kaas – maar toch zorgt die niet voor grote voorraden en druk op de prijzen. Het product vindt blijkbaar goed zijn weg, maar waarheen is niet heel duidelijk.

Sommige handelaren menen dat toch een flink volume zuivelproducten naar China is verkocht. Dat zou de markt ontlasten in de EU. Afgezien van Nederland, Denemarken en nog een paar landen, is de melkproductie in de EU echter ook nog niet erg hoog. Het totale productievolume ligt nog onder dat van vorig jaar.

De botermarkt is een van de weinige segmenten waar de prijs nu duidelijk meer onder druk staat. Voor het eerste kwartaal van volgend jaar worden prijzen geboden van minder dan 4.000 euro per ton. Dat is lange tijd niet meer voorgekomen. De prijzen voor room blijven ondertussen boven de 5.000 euro per ton. Melkconcentraat is met 2.900 tot 2.950 euro per ton ook duur.

De spotprijs voor rauwe melk is juist vrij laag. Er worden prijzen genoemd van ongeveer 44 cent af boerderij. Deze prijs lijkt weer te gaan stijgen, wat gezien de noteringen in Duitsland en België ook logisch zou zijn. Daar zijn de spotprijzen namelijk hoger. De markt is echter heel dun. Het aanbod is klein, de handel kalm.

Prognose: stabiele zuivelmarkt.

Beheer
WP Admin