AkkerbouwMarktanalyse

Onderzoek: publiek of privaat?

Tijdens mijn bezoek aan Australië ontdekte ik dat er veel overeenkomsten zijn tussen Australië en Nederland wat betreft de opzet van praktijkonderzoek.

In het kader van mijn Nuffield scholarship bezocht ik het I.A. Watson Wheat Research Centre, een vooraanstaand onderzoeksinstituut voor de graanteelt in New South Wales in Australië. Het instituut is gelieerd aan de universiteit van Sydney. Onverwacht kwam ik tot de conclusie dat er veel overeenkomsten zijn tussen Nederland en Australië als het gaat over de manier waarop een onderzoek is georganiseerd.

Fiftyfifty-financiering

Recent is een groot deel van onderzoek in Australië geprivatiseerd. Het bedrijfsleven en de onderzoekers werken op het I.A. Watson Wheat Research Centre samen. Interessant is dat in Australië net als in Nederland voor het topsectorenbeleid een fiftyfifty-financiering geldt van overheid en bedrijfsleven.

Kennisvoorsprong

AGT (Australian Grain Technology), een privaat bedrijf, doet momenteel een groot deel van het rassenonderzoek voor tarwe. Het fundamentele onderzoek wordt door de onderzoekers uitgevoerd. Dat fundamentele onderzoek is publiek en wordt door de overheid gefinancierd. Het was zeer interessant om te zien hoe publieke en private partijen hier samenwerken. In die samenwerking schuurt het ook wel eens als de private belangen de boventoon voeren. De resultaten van het publiek-privaat gefinancierde onderzoek worden openbaar gemaakt. Door de kennisvoorsprong is het voor het private bedrijf AGT wel de moeite waard om onderzoek te doen in een publiek-private setting.

Intermediair

Een contactpersoon bij de universiteit is intermediair tussen de universiteit en het bedrijfsleven. Contactpersoon Richard Heath komt van een boerderij, spreekt de taal van de boeren en kent hun denkwereld. Zijn taak is om de vragen die er in de praktijk leven te vertalen naar onderzoek. Zodoende wordt het onderzoek vraaggestuurd. Het regelen van de financiering behoort ook tot zijn taak.

Mooi voorbeeld

Een goed voorbeeld van geprivatiseerd onderzoek kwam ik enige dagen later tegen tijdens mijn bezoek aan David Brownhill. David is directeur-oprichter van een bedrijf dat gewasbeschermingsmiddelen verkoopt aan akkerbouwers. Samen met 24 andere akkerbouwers heeft hij een bedrijf opgezet dat gewasbeschermingsmiddelen inkoopt en weer verkoopt. Het bedrijf heeft inmiddels een omzet van 54 miljoen dollar per jaar, de winst is ongeveer 1 miljoen dollar. De helft hiervan gaat naar de aandeelhouders, de andere helft besteedt de groep aan onderzoek.

Stof tot nadenken

Kortom, er zijn veel overeenkomsten wat betreft de opzet van praktijkonderzoek in Australië en in Nederland. Vooral de opzet van het bedrijf van David Brownhill, dat naast de winstuitkering aan de aandeelhouders ook investeert in onderzoek, is zeker de moeite waard om over na te denken.

Beheer
WP Admin