RundveeMarktanalyse

Nuka’s dalen flink in prijs

Na wekenlange pogingen om de prijzen van de nuchtere kalveren te verlagen, is het de integraties eindelijk gelukt om de prijzen flink te laten dalen.

Het prijsverschil tussen de kalveren was groot. De veemarkt in Purmerend noteert een daling van 10 euro voor de zwaardere kalveren. De lichtere kalveren, bestemd voor het witvlees daalden veelal nog sterker in prijs tot wel 25 euro per kalf. Ook in Duitsland staan de prijzen onder druk, daar ging vorige week 5 euro bij de zware kalveren en 10 euro bij de lichte kalveren van de prijs af.

Voor een goed zwaar zwartbont stierkalf van extra kwaliteit wordt maximaal 155 euro betaald. De zware stierkalveren met 50 procent Belgisch Blauw noteren 325 euro.

Voor een stierkalf van extra kwaliteit is dit jaar gemiddeld 159 euro betaald. Dit is 7 euro boven het gemiddelde in dezelfde periode vorig jaar.

De handel verliep dinsdagochtend in Purmerend erg rustig, er was iets meer aanvoer (585 kalveren) en de kopers van de kalveren deden het mede door het iets grotere aanbod kalm aan. Wat vooral opviel was dat de rosémesters het wat rustiger aan deden. De prijzen van het rosévlees zijn al een tijdje niet kostendekkend. Met de laatste prijsverlaging van het vlees zijn de mesters duidelijk voorzichtiger geworden.

Naar verwachting is de bodem nog niet in zicht en zullen de nuchtere kalveren verder dalen in prijs.

Prognose: dalende prijzen.

Beheer
WP Admin