AlgemeenMarktanalyse

November: meer quotumhandel

In navolging van september en oktober werd in november meer quotum verhandeld dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van Productschap Zuivel.

Het aantal quotumtransacties zonder grond kwam uit op 524, tegen 396 een jaar eerder. De totale hoeveelheid steeg van 15,6 miljoen kg quotum naar 22,5 miljoen kg.

Er waren in november iets meer leasetransacties dan in 2008: 524 om 483. De totale hoeveelheid steeg van 16,3 miljoen kg naar 18,5 miljoen kg.

Maar er werd in november wel minder leasequotum verhandeld dan in oktober. De verwachting is dat deze leasehandel in december verder terugloopt.

prognose:

minder handel in leasemelk

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin