AkkerbouwMarktanalyse

Normale oogst, normale prijzen

De tafelaardappelen staan er in het algemeen goed bij, al zit er veel variatie tussen percelen. Ziekten zorgen niet voor grote uitval. Hier en daar duikt wat rot op, maar van grote problemen is geen sprake. Het aantal knollen is vaak lager dan gebruikelijk, en de maat daardoor aan de grove kant. Al met al zijn prima aardappelen te rooien, zij het dat vaak wat meer oppervlak nodig is om ‘een mandje vol’ te krijgen.

De markt is rustig; prijzen daalden afgelopen week €1-€2 per 100 kg doordat meer is geoogst. Toch is de verwachting dat de markt prijshoudend is. Anders dan bij de hoge prijzen van vorig jaar geeft het huidige prijsniveau een beter perspectief op export. Het noodweer waarbij vorige week plaatselijk heel veel regen viel elders in de EU, geeft de Nederlandse export wellicht steun in de rug.

Prognose:

Prijzen stabiel.

Beheer
WP Admin