RundveeMarktanalyse

Nog geen beweging in perspulpprijs

De prijs van bietenperspulp staat al vast sinds eind mei. Er is maar weinig animo bij de melkveehouders om nu flinke hoeveelheden aan te schaffen.

De situatie is geheel anders dan vorig jaar juli, toen er een verkoopstop werd in gesteld voor perspulp. Veel melkveehouders komen nog even niet in actie. De derde snede moet nog de kuil in en de melkprijzen zijn aanzienlijk minder dan vorig seizoen, met gevolgen voor het saldo. Ze wachten af.

De verhouding marktprijs ten opzichte van de voederwaardeprijs van perspulp en ook van cigarant zijn niettemin behoorlijk gunstig: 70 procent. De vochtrijke krachtvoeders zijn over de hele linie toch behoorlijk aantrekkelijk geprijsd afgezet tegen de voederwaardeprijs. Ook als bierbostel wat duurder wordt, waartoe de markt neigt, blijft dit interessant als component in het voederrantsoen. De prijzen van soja- en raapschroot zijn flink gestegen.

Nu de aardappelen verwerkende sector onderhand overgaat op nieuwe aardappelen stijgen de prijzen van aardappelstoomschillen binnenkort mogelijk verder. Snippers zijn er nu nog voldoende, van de oude oogst aardappelen. Nogmaals moet echter worden benadrukt dat er erg grote kwaliteitsverschillen zijn.

Corngold is 10 cent per ton per procent droge stof goedkoper geworden. De prijs van het wat eiwitrijkere Proficorn is ongewijzigd.

Prognose: bostel iets duurder.

Beheer
WP Admin