AlgemeenMarktanalyse

Nieuw-Zeeland leidt de dans

Het derde kwartaal van 2009 heeft Oceanië na een al sterk eerste half jaar nog meer in het zadel geholpen. Europa krabbelde iets terug, terwijl de VS op alle fronten terrein bleven verliezen. Dit blijkt uit cijfers van Productschap Zuivel.

De boterexport uit Oceanie steeg fors. Nieuw-Zeeland was al mondiaal marktleider, maar exporteerde in de eerste negen maanden van 2009 nog eens 39 % meer dan in dezelfde periode in 2008. Australië naderde Europa doordat het land 91 % meer boter uitvoerde.

Nieuw-Zeeland verdrong vorig jaar bovendien de VS als marktleider in mager melkpoeder. Het land exporteerde 71 % meer. Australië verdrong met een exporttoename van 55 % bijna Europa van de derde plek.

Met niet-mager melkpoeder loste Nieuw-Zeeland, Europa af als mondiale koploper. Hier kwam 34 % bij de export op. Australië noteerde een bescheiden plus van 9 %.

Europa won in het derde kwartaal van 2009 iets meer terrein terug op de wereldzuivelmarkt. In de eerste negen maanden van dat jaar steeg de boterexport met 3 % en de export van mager melkpoeder met 2 %. Alleen de export van niet-mager melkpoeder zat ten opzichte van 2008 6 % in de min. Wat opviel, was dat de Nederlandse export in 2009 beter liep dan die van de EU.

De VS konden in het derde kwartaal het tij niet keren. De export van boter (min 82 %), mager melkpoeder (min 44 %) en niet-mager melkpoeder (min 49 %) hield nog altijd niet over. De VS zijn na een gunstig 2008 terug bij af.

prognose:

Nieuw-Zeeland begint 2010 met voorsprong

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin