AlgemeenMarktanalyse

Nemelco heeft hoogste melkprijs

De melkprijzen zitten weer voorzichtig in de lift. Ook in oktober was dat zo. Alle zuivelverwerkers schroefden hun melkprijs die maand omhoog; Nemelco ging zelfs door de grens van €30. De verwachting is dat de andere verwerkers, op DOC na, dat ook in november gaan doen.

DOC nam in oktober stevig afstand van de prijsbodem van €20. Er kwam €3,53 bij de prijs op, tot €24,01 per 100 kg (bij 500.000 kg per jaar). Vooral de eiwitprijs ging de lucht in (plus €0,66 tot €5,00. De oktoberprijs van DOC lag gemiddeld nog altijd €5 tot €6 lager dan de overige zuivelverwerkers. Maar daarbij moet wel worden gezegd dat DOC dit jaar geen wintertoeslag voerde. Datzelfde gold overigens ook voor de zomerheffing.

Ook Nemelco noteerde in oktober een forse prijsstijging. De vetprijs steeg met €0,20 tot €2,40, en de eiwitprijs kwam zelfs €0,40 hoger uit, op €5,70. Dit had tot gevolg dat de melkprijs met €2,27 steeg, tot €30,89. Dat was de hoogste melkprijs van alle zuivelfabrieken.

De melkprijs van Cono ging in oktober iets bescheidener omhoog. Er kwam €1,19 bij de prijs op, tot €29,53. De vet- en eiwitprijs kwamen uit op respectievelijk €2,30 en €5,75.

Ook Bel Leerdammer schroefde de melkprijs op. Die noteerde €1,16 hoger en kwam uit op €28,96. Vooral de eiwitprijs werd naar boven bijgesteld.

FrieslandCampina heeft als enige zuivelverwerker de prijs voor november bekendgemaakt. Die komt €3,21 hoger uit dan in oktober: €32,59. De eiwitprijs stijgt met €0,20 tot €5,35, maar het is vooral de vetprijs die explodeert: plus €0,57, tot €3,25.

Of de melkprijs van FrieslandCampina ook in december hoger uitkomt, is echter de vraag; dit omdat de wintertoeslag dan terugvalt van €3,65 naar €1,00.

De andere zuivelverwerkers moeten hun novemberprijzen nog bekendmaken. Maar in de huidige, aantrekkende markt gaan ook Cono en Bel Leerdammer geheid door de grens van €30; te meer omdat de wintertoeslagen die maand intact blijven. DOC heeft nog een langere weg te gaan. Maar ook hier geldt: er is meer perspectief.

prognose:

stijgend

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin