AkkerbouwMarktanalyse

Nederlands en Belgisch bloemkoolseizoen eindigt vroeg

Het bloemkoolseizoen begon al drie weken later dan gebruikelijk en het eindigt bij de meeste telers in Nederland en België ook nog eens drie weken eerder. Ook door de gemiddelde prijsvorming was het een seizoen om snel te vergeten.

Het over het algemeen hoge percentage aan geoogste kolen compenseert het matige seizoen 2013 nog enigszins, maar voor vrijwel geen enkele bloemkoolteler was het een goed seizoen. Telers die er een beetje uitspringen zijn de telers die toevallig in de perioden dat er minder bloemkool was, met daardoor (soms aanzienlijk) aantrekkende prijzen, net wel aardig wat bloemkool konden aanvoeren. Gemiddeld zit de middenprijs echter op zo’n 40 tot 50 cent per stuk, waarbij de meeste telers rond die 40 cent uitkomen. Daarnaast werden meer kosten gemaakt, door met name het verhoogde verbruik van diesel om te beregenen en door de inzet van meer insecticiden tegen rupsen.Het seizoen werd nog enigszins opgevrolijkt door een periode van een dag of tien in de zomer toen de vraag uit Duitsland ineens sterk toenam en door een periode in de week voor half oktober toen de sterke vraag vanuit Polen de prijs weer opdreef naar 40 tot 50 cent per kool.De meeste telers zullen tussen half november en begin december hun laatste kolen oogsten, waardoor de verwachting is dat er tegen Kerstmis niet of nauwelijks nog Nederlandse bloemkool op de markt zal zijn. Telers die paarse en oranje bloemkool teelden, spreken van een minimale markt. Desgevraagd wil de handel het product wel hebben, maar uiteindelijk blijkt de markt toch zeer klein. Een teler uit Noord-Holland experimenteerde nog met ‘stoplicht bloemkool’: twee paarse, twee oranje en twee witte bloemkolen in een kist, maar ook dat leidde niet tot het gewenste resultaat, zo meldde hij zelf op een bijeenkomst van ZON fruit & vegetables op dinsdag 22 oktober bij Cep Smeets in Helden.De piek in de aanvoer in België was de afgelopen week nog groter dan verwacht. De woordvoerder van Veiling REO trekt dezelfde conclusie, de komende drie weken is er nog Belgische bloemkool voorhanden en daarna zal het ver gedaan zijn. In Frankrijk (Bretagne) wordt momenteel bloemkool vernietigd omdat de industrie het huidige overaanbod aan bloemkool niet kan verwerken. De verwachting is wel dat daar voldoende aanbod zal blijven, zodat de Fransen wellicht kunnen profiteren van de marktsituatie zoals die zich in december zal voordoen.Tendens: dalende aanvoer met licht aantrekkende prijzen.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin