AkkerbouwMarktanalyse

Nauwelijks actie op aardappelmarkt

Vrije aardappelen zijn nauwelijks te verkopen. De verwerkende industrie heeft zich in een vroeg stadium verzekerd van voldoende levering op contractbasis en kan aanvullen met meegeleverd overschot. De aardappeloogst is vergevorderd, met als conclusie dat de voor verwerking geschikte opbrengst groot is. Niettemin is de verwachting dat de sector onder de aardappelen bedolven gaat worden nog niet bewaarheid. De nagroei in de fase voorafgaande aan het rooien is minder geweest dan voorgaande seizoenen. De regen in juli en augustus heeft voorts tot gevolg gehad dat bij enkele rassen veel groene aardappelen zorgen voor uitval tot 15 %. Op termijn zal het grote aanbod minder hard drukken dan aanvankelijk voorzien. De termijnprijs (onder € 7 voor april) lijkt te ver neerwaarts doorgeschoten. Voorlopig is de markt echter flauw.

Prognose: prijsdruk

Beheer
WP Admin