RundveeMarktanalyse

Nagenoeg geen handel in melkquotumrechten meer

De handel in melkquotum ligt nagenoeg stil.

De enkele noteringen die nog worden gepubliceerd wijzen op prijzen rond de € 13,10 per kilo. In de praktijk wordt er echter nog maar weinig quotumrechten verhandeld.

De melkproductie bij FrieslandCampina ligt tot en met januari inclusief vetcorrectie 0,7 procent onder het niveau van vorig jaar. De gehaltes zitten echter in de lift. In januari lag de melkaanvoer volgens het Productschap Zuivel 2,2 procent voor op dezelfde maand een jaar eerder. Dit wijst op een lichte overschrijding van het quotum.

Prognose: weinig prijsbeweging.

Beheer
WP Admin