Premium
Tegenvaller voor de veehouders met blankvleeskalveren. Om de oplopende kosten te compenseren zijn juist hogere prijzen nodig. - Foto: Henk Riswick RundveeMarktanalyse

Moeizame vleesafzet drukt prijs vleeskalf omlaag

Beheer
WP Admin