AkkerbouwMarktanalyse

Moeizame afzet laatste peen

De peenprijzen zijn gedaald, vooral aan de onderzijde van de prijsrange. Mindere kwaliteiten zijn niet te verkopen, betere ook nog maar matig. De spoelers maken nog redelijke prijzen momenteel, maar maken hun grote voorraden eerst op. Ze draaien volop door, maar kopen daardoor weinig. Aanbod krijgen ze genoeg, zeker ook van kwalitatief goede partijen.

Het seizoen lijkt op zijn einde te lopen, maar schijn bedriegt hier wel wat. Al komen uit Spanje en Frankrijk de eerste partijen nu op de markt, er is wat betreft de aanvoer nieuwe oogst achterstand in binnenland en niet te vergeten buitenland.
Er gaat nog steeds peen richting Duitsland en Oost-Europa. De komende weken kan het nog gaan spannen op de peenmarkt. Momenteel is er nog te weinig vraag om maar te kunnen denken aan een plus in de noteringen.

Prognose: prijs daalt

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin