RundveeMarktanalyse

Minder zuivelexport in 2011

Nederland heeft in de periode januari-november van vorig jaar 1,09 miljard kilo zuivel geëxporteerd. De waarde ervan was 3,69 miljard euro. Dit betekende een volumedaling van 4 procent en een waardestijging van 3 procent ten opzichte van 2010, aldus aldus het Productschap Zuivel.

De kaasexport nam met 5 procent af naar 504 miljoen kilo. Dat gold ook voor de waarde ervan: min 3 procent. Dat kwam volledig op conto van Europa, want de uitvoer naar derde landen steeg met 4 procent tot 93 miljoen kilo. Vooral Rusland en de VS importeerden meer Nederlandse kaas.

Nederland voerde ook minder boter en boterolie uit: min 8 procent (128 miljoen kilo). De waarde ervan steeg daarentegen met liefst 15 procent. Opvallend was dat er fors minder boter naar landen buiten Europa ging. Die export nam met ruim een derde af. Toch bleef dit zonder grote gevolgen, omdat de meeste Nederlandse boter nu eenmaal binnen de Europese grenzen blijft. Wat ook in het oog springt is dat België Duitsland heeft afgelost als grootste afnemer: 33 om 27 miljoen kilo. Daarnaast steeg het Franse aandeel met een kwart, tot 25 miljoen.

Mageremelkpoeder was de uitzondering. Het exportvolume steeg met 13 procent tot 94 miljoen kilo, terwijl de waarde ervan explodeerde: plus 38 procent. Er ging veel meer poeder naar derde landen zoals Vietnam en vooral Zuid-Korea. De afzet in Europa nam juist af, maar die markt is marginaal.

Nederland voerde minder vollemelkpoeder uit. Het volume daalde in 2011 met 7 procent naar 134 miljoen kilo. De afzet in Europa zet weliswaar in de plus, maar dit zette weinig zoden aan de dijk. De export naar derde landen nam namelijk met 10 procent af en daar gaat verreweg het meeste poeder naartoe. De totale waarde van het vollemelkpoeder steeg overigens wel: 6 procent.

Het volume van de uitvoer van gecondenseerde melk nam met 2 procent licht af. De waarde nam met 7 procent toe.

Prognose: iets minder uitvoer.

Beheer
WP Admin