AlgemeenMarktanalyse

Melkprijs Nemelco €2,22 lager

Nemelco heeft de melkprijs voor januari met €2,22 omlaaggeschroefd. De melkprijs zakte tot €31,83 per 100 kg melk (bij 500.000 kg per jaar). Vooral de eiwitprijs zat fors in de min en kwam uit op €5,65, de vetprijs daalde in mindere mate tot €2,65.

Nemelco kwam in januari wel tot de hoogste melkprijs van alle zuivelverwerkers. Maar dat is februari niet langer het geval. Dan verdwijnt ook bij Nemelco de wintertoeslag van €3,90.

prognose:

fors lager door wegvallen toeslag

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin