AlgemeenMarktanalyse

Melkaanvoer steeg 1,9 %

De Nederlandse melkaanvoer lag in de eerste tien maanden van dit jaar 1,9 % hoger dan in dezelfde periode in 2008. Dit blijkt uit cijfers van Productschap Zuivel.

De kaasproductie daalde in deze periode met 1,9 %. De productie van boter steeg daarentegen met 1,1 %. De poederproductie ging in 2009 het hardst omhoog. De productie van mager melkpoeder steeg met 22,3 %, de productie van niet-mager melkpoeder ging met 12, 8 % omhoog. De productie van gecondenseerde melk daalde met 5,8 %.

prognose:

meer aanvoer

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin