AlgemeenMarktanalyse

Meer vraag naar leasemelk

De vraag naar leasemelk begint aan te trekken, gezien de niet ongunstige vooruitzichten met betrekking tot de melkprijs en voervoorziening, maar er is nog vrijwel geen aanbod. Voor een prijs van €4,70 (zelfs hoger dan het niveau van april 2008) is er voor de aanbieder nu vlot zaken te doen. In deze week voor Pasen is overigens niet erg veel activiteit te verwachten.
De quotumhandel is verder een rustige aangelegenheid. Dat wil zeggen waar het gaat om koopmelk. De melkveehouders met echte plannen voor uitbreiding hebben in de dit jaar levendige ‘quotum-voorverkoop’ vóór 1 april al toegeslagen. Ze konden zo nog net even een procent quotum extra voor het nieuwe melkseizoen meepakken. De prijs is daarna, ook door gegroeid aanbod, gezakt van €18 naar €17,80 per kilo vet. Dat is dus op de keper beschouwd lood om oud ijzer.

Prognose: stabiel

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin