AkkerbouwMarktanalyse

Meer vraag naar grove peen

De peenhandel verloopt vlotter wat betreft de grovere soorten, als gevolg van beduidend toegenomen vraag uit Oost-Europa. Tot nog toe is de verkoop gestaag doorgegaan op een nagenoeg ongewijzigd prijsniveau. Of de noteringen kunnen stijgen is sterk afhankelijk van de nog beschikbare hoeveelheid oude peen van acceptabele kwaliteit. Dat lijkt weinig problemen op te leveren, al zijn er nog steeds slechte partijen die weg moeten. Rusland koopt volop goede kwaliteit nieuwe oogst uit Israël.
De afzet van B-peen loopt rustiger. Duitsland heeft de laatste weken nog wel peen uit Nederland laten aanvoeren, maar gaat nu over op nieuwe peen uit Spanje. Het rooien heeft daar vanwege regen vertraging gehad, maar komt nu op gang. Vroege peen uit Limburg komt in dit vroege voorjaar waarschijnlijk iets eerder beschikbaar dan anders.

Prognose: Stabiel

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin