RundveeMarktanalyse

Meer vraag maakt bijproduct duurder

De prijzen van bijproducten voor de melkveehouderij lopen op. Dat geldt in het bijzonder voor bierbostel. Deze week is er gemiddeld ruim 3 euro per ton bijgekomen, al is bij sommige fourage handelaren het tarief al eerder opgekrikt.

De productie van bier is niet bepaald onstuimig en de vraag naar bostel is groot. De prijs ligt ten opzichte van de voederwaardeprijs een stuk boven de 100 procent, maar doordat bostel qua voedingseigenschappen momenteel behoorlijk goed past in het rantsoen is er wel afzet. Ook aardappelpersvezel is duurder geworden en kost nu 36 euro per ton in de vrije verkoop. Dit geldt niet voor de leverantie volgens doorvoercontracten, die voorrang heeft. Daarbuiten is beschikbaarheid gering.

Het aanbod aardappelbijproducten groeit, aangezien de aardappelverwerkende fabrieken volop draaien. Doordat nu veel voederkuilen afgedekt worden vinden de dure aardappelsnippers net als bierbostel redelijk goed hun weg naar de veehouders. De afzet van aardappelstoomschillen loopt in de rundveehouderij wat stroever en is wat in prijs gezakt. Dit product wordt veelal gevoerd in de varkenshouderij, waar het qua prijs onder invloed staat van graan- en eiwitproducten die vrij snel goedkoper worden.

Snijmais wordt volop verhandeld voor zeer wisselende prijzen. De aanvoer groeit nu. Ingekuilde mais oogst 2012 kost tot 72 euro per ton. Denk voor oogst 2013 aan €1,80 per procent drogestof.

Prognose: stabilisering.

Beheer
WP Admin