AlgemeenMarktanalyse

Meer schapenhandel door Ramadan

De handel in zuiglammeren is fors aangetrokken. De oorzaak is de islamitische vastenmaand ramadan, die van 1 tot en met 31 augustus duurt. In die periode is er altijd een piek in de vraag naar schapenvlees.

Toch nemen de prijzen geen grote vlucht. Dat komt door het aanbod. Op de veemarkten worden nu wekelijks bijna dubbel zoveel lammeren aangeboden. De markt anticipeert steeds beter op de verschillende islamitische feesten.

Intussen staat de export op een laag pitje. Frankrijk heeft momenteel genoeg aan zijn eigen lammeren. Daarin komt pas verandering in september.

Slachtschapen zijn nog altijd fors duurder dan in 2010. Het verschil is ruim €15. Toch komt de prijs door een tamme vraag iets meer onder druk te staan. Dit komt echter alleen maar doordat het accent in deze periode vooral op de zuiglammeren ligt.

prognose:

stijgend

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin