AlgemeenMarktanalyse

Meer landen molken flink door

De Nederlandse melkaanvoer daalt, maar in de periode januari-november 2009 lag de aanvoer nog 1,9 % hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit blijkt uit PZ-cijfers.

Ook in andere belangrijke zuivellanden (Duitsland + 3,1 %) en Denemarken (+ 3,5 %) ging de melkaanvoer het afgelopen jaar omhoog. Toch lag de gemiddelde Europese melkaanvoer lager: min 0,5 %. Vooral Frankrijk (min 4,2 % trapte op de rem. Het verschil met het seizoen 2008/2009 was dat Nederland toen nog bijna als enige land stug doormolk.

Buiten Europa nam vooral de Nieuw-Zeelandse melkaanvoer sterk toe: + 7,8 %. Ook Argentinië noteerde een kleine plus. In de VS en in Australië ging de melkaanvoer voorzichtig omlaag.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin