RundveeMarktanalyse

Meer druk op prijs bijproducten

Er komt redelijk volume aan bijproducten uit de aardappelverwerkende industrie vrij, ook snippers. Vezels zijn er nog niet genoeg verkrijgbaar voor incidentele aankoop, omdat de doorvoercontracten voorrang krijgen.

Boeren die aan het einde van hun kuilmaisvoorraad raken, kopen nu snippers en betalen daar ook wel voor. De prijs voor de beste kwaliteiten is nog erg hoog, zeker ten opzichte van de vezels. Dat zal waarschijnlijk (moeten) gaan zakken, gezien de druk die er staat op de prijzen van energierijke voedergrondstoffen zoals tarwe. Overigens komt binnen afzienbare tijd wel weer extra vraag naar snippers voor het afdekken van de maiskuilen.

Dankzij de relatief hoge melkprijzen is de markt voor bijproducten ten behoeve van melkvee vast gestemd. De verkoop van beschikbaar volume ingekuilde snijmais gaat zeer vlot, er is veel vraag. Bijzonder groot is het aanbod echter niet. Momenteel geldt een prijs van circa €55,00 tot €67,50 per ton, afhankelijk van de kwaliteit (zetmeelgehalte). Bij hoger prijspeil haakt men nog af. Ook naar kuilgras is veel vraag. Dat de prijzen hiervoor niet oplopen is een kwaliteitskwestie.

Bostel werd recent flink goedkoper, deze week is Corngold maisglutenvoer 15 cent per procent droge stof per ton in prijs gedaald.

Volgende week start de verwerking van suikerbieten en daarmee de eerste uitlevering van perspulp.

Prognose: prijsdruk.

Beheer
WP Admin