AlgemeenMarktanalyse

Meer boter uit Oceanië

De mondiale boter(-olie)handel lag in de eerste zes maanden van dit jaar bijna 10 % hoger dan in de eerste helft van 2008, blijkt uit cijfers van Productschap Zuivel.

De groei kwam volledig voor rekening van Oceanië. Grootste wereldspeler Nieuw-Zeeland exporteerde ruim een derde meer dan vorig jaar. In Australië bedroeg de exportstijging zelfs 87 %. Maar dit land exporteert vijf keer zo weinig als Nieuw-Zeeland.

De Verenigde Staten verloren net als bij kaas veel terrein. De boterexport uit de VS daalde met 79 %. Daarmee is de opkomst van vorig jaar alweer tenietgedaan.

In Europa was er een kleine exportdaling van 4 %. Maar tussen landen waren wel duidelijke verschillen. Nederland (plus 10 %) en Duitsland (plus 12 %) exporteerden meer, maar Finland, België en Ierland exporteerden juist aanmerkelijk minder dan een jaar eerder.

prognose:

licht stijgende boterexport EU

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin