AlgemeenMarktanalyse

Meer aanbod van leasemelk wordt vlot opgenomen

Voor koopmelk was deze week matige belangstelling, de handel was rustig.

Mede dankzij een karig aanbod bleef het prijsniveau toch vrijwel ongewijzigd. Voor leasen was er een groter aanbod dan de voorgaande weken, bij onverminderd grote vraag vlot plaatsbaar.

De prijs kon blijven staan op € 4,85. Voor de quotummarkt blijft de grote vraag wat het weer de komende weken gaat doen. De situatie met droogte en relatief warm weer gaat sterker drukken naarmate de dagen langer worden. De melkaanvoer loopt terug en is iets beneden het peil van vorig jaar rond deze tijd.

Prognose: stabiele prijzen.

Beheer
WP Admin