AlgemeenMarktanalyse

Matig exportjaar rundvlees VS

De VS hebben in november 2009 4 % meer rundvlees geëxporteerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. In totaal werd 76.693 ton rundvlees uitgevoerd. Toch was dit niet meer dan een pleister op de wonde. Want heel 2009 was een rampjaar voor de Amerikaanse rundvleesexport.

In de eerste elf maanden werd 819.778 ton geëxporteerd. De totale waarde bedroeg 2,8 miljard dollar. Dat betekende dat het exportvolume met 27 % en de exportwaarde met 35 % daalden.

De rundvleesexport naar de grootste afzetmarkten, Mexico (grote invloed economische crisis) en Canada, nam in 2009 het sterkst af. Daar kon de aantrekkende vraag uit Japan, China en Hong Kong bij lange na niet tegenop boksen.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin