AlgemeenMarktanalyse

Markt voor oude rosé’s verslechtert rap

De afzet van jonge rosékalveren loopt nog steeds goed, al gaat het vlees hier en daar wel iets moeizamer weg.

De notering voor het jonge rosévlees blijft voor de komende week dan ook gelijk. Wel wijzen de slachterijen er op dat kalverhouders bij het afleveren ook goed moeten letten op het vetpercentage en niet alleen op de kilo’s. Om een prijs van € 3,85 per kilo te beuren moet het vetpercentage minimaal 2,2 zijn.

Voor oude rosé’s ziet de markt er heel wat minder goed uit. Vorige week was al een daling ingezet, maar de notering bleek te optimistisch. De dieren gaan moeizaam weg en brengen voor de komende week maximaal € 3,55 per kilo op. De afzet naar Zuid-Europa is dramatisch gedaald.

Prognose: lagere prijzen.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin