RundveeMarktanalyse

Markt kracht- en ruwvoer vrij stabiel

Beschikbaar bierbostel wordt nog steeds goed verkocht. De prijs is her en der flink gestegen, zij het niet bij alle fouragehandelaren even sterk.

Ze zijn voor deze reststroom afhankelijk van de aanvoer van de brouwerij, die nu niet overdadig is, bij een goede vraag. Verder moet de prijs waar mogelijk in overeenstemming zijn met de ontwikkeling in het prijspeil van alternatieven en aanverwante componenten in het rantsoen (in dit geval de eiwitrijke, zoals dure soja). Ook tarwegistconcentraat (TGC)is pittig geprijsd momenteel, wat vooral te maken heeft met matige beschikbaarheid. Na de recente grote prijsverhoging is er nu wat stabilisatie in de prijs van TGC te verwachten.

In de melkveehouderij is er geen schokkende vraag naar stro. Dat is anders dan vorig jaar, toen de ruwvoerpositie van de veehouders slecht was en jongvee en droogstaande koeien noodgedwongen meer stro gevoerd kregen. De aandacht voor het aspect structuur in het melkveerantsoen is onveranderd groot. De vraag naar structuurhoudend ruwvoer (graszaadhooi, stro) was tot nog toe stabiel. Het is vlak voor de maisoogst en er kan nog best wat gras van het land komen. Dat betekent even afwachten en daarna rekenen voor de melkveehouders. Aan de hand van de kuiluitslagen zullen ze besluiten wat ze nog moeten bijkopen dan wel aanvullen. Het uit zich al in meer belangstelling voor perspulp.

Prognose: prijs stabiel tot iets hoger.

Beheer
WP Admin