AkkerbouwMarktanalyse

Lichte prijsdaling af land geleverde peen

De peenmarkt is een toonbeeld van rust. Koelhuizen liggen vol, peen van percelen zonder directe bestemming gaat voor iets verlaagde prijzen weg, circa 8 à 9 euro per 100 kilo.

Voor de export beperkt de handel zich tot kleinere volumes die hoofdzakelijk richting het oosten van de EU gaan. De prijs voor gewassen peen in zakken van 10 kilo loopt van 12 tot 13 euro per 100 kilo Dit is doorgaans kwaliteit voor de onderkant van de markt. Het is anders bijzonder lastig om bij dat prijspeil rendabel in te kopen. In het topsegment (premiumklasse voor Rusland) wordt voor gewassen peen in 10 kilo foliezakken 17 tot 18 euro betaald.

Het is nog vroeg in het seizoen en de telers hebben redelijke verwachtingen van de mogelijke opbrengsten. De markt voor bewaarpeen komt pas in januari verder op gang, tenzij er vroegtijdig streng winterweer inzet.

Prognose: stabiele prijzen.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin