AkkerbouwMarktanalyse

Lichte dip in graanprijzen, vraag blijft

De vaart is er even uit met de graanprijzen. Zo daalden vorige week de tarwenoteringen in Frankrijk, meldt het Productschap Akkerbouw, wellicht als gevolg van de (beperkte) schorsing van de invoerrechten op voertarwe. Een invloed was ook winstneming door speculanten. Ook de gerstnoteringen daalden met enkele euro’s per ton. De maisnoteringen bleven veelal stabiel of stegen iets.
Ook op de wereldmarkt was er een dip. De meeste tarwenoteringen daalden, na een wekenlange periode van stijging. Aan de situatie op de wereldmarkt is weinig tot niets veranderd, maar ook daar veroorzaakten speculanten dalende noteringen; die tendens zette vorige week door. De vraag naar graan blijft nog groot,
bij beperkt aanbod.

Prognose: prijs stabiliseert

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin