AlgemeenMarktanalyse

Licht stijgende melkprijzen

De huidige melkprijzen liggen aanmerkelijk hoger dan een jaar geleden. Het verschil is pakweg €6 tot €7 per 100 kg. Maar de prijsstijging van vorig jaar vlakt nu toch af. Alleen Cono, Bel Leerdammer en DOC Kaas noteerden in februari een kleine plus.

Cono kwam vorige maand tot een voorschotprijs van €34,16 per 100 kg (bij 800.000 kg, exclusief btw). De vetprijs bedroeg €3,20 per kg, de eiwitprijs €6,85. Ten opzichte van januari ging er €2,29 van de prijs af, maar dit is een vertekend beeld. De wintertoeslag van €3,25 verdween namelijk in februari.

Bel Leerdammer betaalde in januari al geen toeslag meer uit. Het voorschot steeg in februari met €0,96 naar €34,18. Tegen een vetprijs van € 3,00 en een eiwitprijs van €6,65.

DOC zat ook voorzichtig in de lift. Hier kwam €0,49 bij de prijs op, tot €34,99. Vet en eiwit noteerden hier respectievelijk €3,07 en €6,92 per kg.

FrieslandCampina was stabiel in februari. De zuivelreus bleef steken op een voorschot van €35,67; de hoogste prijs van alle verwerkers in die maand. Vet en eiwit zakten minimaal, naar €4,00 en €6,09.

Nemelco veranderde afgelopen maand niets aan de vet- (€3,30) en eiwitprijs (€6,85). Toch zakte de melkprijs naar €35,42. De oorzaak lag volledig in het wegvallen van de wintertoeslag van €3,90.

Deze maand vlakt de melkprijsstijging van de laatste maanden verder af. Het nieuwe maartvoorschot van FrieslandCampina is al een indicatie. Daar gaat slechts €0,35 bij de prijs op.

prognose:

stabiel tot licht stijgend

Beheer
WP Admin