AlgemeenMarktanalyse

Lage prijzen bij vooral oesterzwammen

In de afzet van witte champignons kwam deze week niet veel verandering, ook geen verbetering.

De voorraden liepen niet op door levering van partijen aan de industrie. Prijzen konden daardoor voor alle sorteringen blijven staan op €1,15 per kilo.

Bij kastanjechampignons en oesterzwammen verslechterde de marktsituatie nog verder. De prijzen voor oesterzwammen liggen op een extreem laag en bedroevend niveau, meldt een handelaar. Gemiddeld voor daghandel en contractafzet noemt hij een prijs van €,175.

De teelt en handel snakken naar de extra paasvraag, mogelijk al volgende week. Door houdbaarheidsproblemen zal de vraag pas laat op gang komen.

Prognose: lichte stijging prijs

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin