RundveeMarktanalyse

Laatste loodjes voor quotumleasers

De handel in leasemelk voor seizoen 2011/’12 loopt af. Met wat kunst- en vliegwerk kan volgende week op maandag en dinsdag nog gehandeld worden. Deze week is het prijspeil gezakt tot onder € 4,00 per kilo vet. Dat ging geleidelijk. Bij dalende prijzen kwam er meer aanbod vrij, zonder dat direct de markt finaal onderuit ging. Er zijn flinke hoeveelheden opgenomen. De melkproductie is echter maar matig. De vaart waarmee het quotum tot nog toe volgemolken wordt is eerder vergelijkbaar met seizoen 2009/’10 (vrij kleine overschrijding) dan met het vorige melkjaar. Prijsdruk op leasen leek aan te houden. Toch trok het peil op donderdagmiddag weer wat op. Vrijdagmorgen startte de markt met transacties rond € 4,00 tot € 4,10. Het zijn voornamelijk kleine partijen die worden verhandeld. Aanbod voor genoemd prijsniveau loopt vlot weg.

Beheer
WP Admin