AlgemeenMarktanalyse

Laag slachtgewicht koe verklaart deel extra vraag

De slachtkoeienprijzen liggen al lange tijd op een stabiel hoog niveau. Er is blijkbaar goede vraag naar rundvlees.

Dat blijkt ook uit het aantal slachtingen. Uit de slachtgegevens van het Productschap Vee en Vlees komt naar voren dat er in de eerste weken van dit jaar meer runderen zijn geslacht dan vorig jaar in dezelfde tijd.

Toen lag het aantal slachtingen misschien extra laag, doordat eind 2009 juist veel dieren waren geslacht. De slachtpremie verdween per begin 2010. Maar hoewel nu in januari aardig meer dieren zijn geslacht, blijkt het gemiddelde slachtgewicht flink lager. Dit verklaart een deel van de vraag naar meer koeien. Daarnaast zijn vraag en export goed.
Prognose: stabiele markt.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin