AlgemeenMarktanalyse

Kwart meer quotumhandel in 2009

Naderende quotumafschaffing of niet, er was in 2009 veel meer handel in melkquotum dan in 2008. In totaal wisselde vorig jaar ruim 370 miljoen kg quotum van eigenaar.

In 2009 werd in totaal 169,3 miljoen kg quotum zonder grond verhandeld. Dat was een jaar eerder nog 135,6 miljoen kg. Dit betekende een toename van bijna een kwart in handelsvolume. De gemiddelde transactiegrootte daalde wel: van 48.000 tot 45.000 kg.

Leasequotum was in 2009 ook al populairder dan in 2008. In totaal werd sinds april 102,8 miljoen kg quotum verleasd. Dat was een jaar eerder slechts 86,1 miljoen kg. Hier steeg het handelsvolume met bijna eenvijfde. De gemiddelde transactiegrootte steeg licht: van 35.000 tot 36.000 kg. Dit blijkt uit cijfers van Productschap Zuivel.

Het jaar 2009 was kortom een behoorlijk hectisch jaar met veel quotumhandel. Maar eind december ging de fut er langzaam uit. De laatste drukte rond koopmelk is voorbij en dat heeft gevolgen voor de prijs. Koopmelk zakt in en noteert €22,50 per kg vet. En die prijsdaling zet deze week verder door.

Leasemelk wordt intussen behoorlijk goedkoper. Er gaat maar liefst €0,20 van de prijs af. Lease noteert €4,50 per kg vet. Er zijn steeds minder melkveehouders die melk hoeven te leasen. In december was er voor het eerst in maanden zelfs minder handel dan in dezelfde maand in 2008. Er kan de komende weken nog wel meer van de prijs afgaan.

prognose:

koop- en leasemelk goedkoper

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin