AlgemeenMarktanalyse

Krappe aanvoer stuwt prijs slachtvee omhoog

De vraag naar rundvlees loopt nog altijd redelijk goed door.

Niet dat er heel veel verandering is in de vleesafzet. De aanvoer is echter redelijk beperkt. Melkveehouders houden ondanks een dreigende overschrijding van het quotum hun dieren nog altijd vrij stevig vast. Voor hen is het daarbij een overweging dat de melkprijzen zich op een hoog peil bevinden.

Net als in Utrecht was donderdag in Leeuwarden de aanvoer kleiner dan de week ervoor. Daar veroorzaakte dat een prijsstijging met 10 cent per kilo, tegenover 5 cent verhoging vandaag in Utrecht. Deze laatste markt noteert daarmee voor de meest gangbare soorten slachtvee iets lager dan Leeuwarden.

Prognose: gelijke prijzen.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin