AlgemeenMarktanalyse

Krap aanbod laat schapenprijzen stijgen

De handel in schapen loopt goed op alle fronten. Reden voor de veemarkt in Leeuwarden om alle noteringen te verhogen. De rammen stegen met 3 euro het meest in prijs.

De vraag is goed, zo richting Pasen. Ook in het buitenland zijn de schapen flink aan de prijs. Krapte op de markt brengt de prijzen op een relatief hoog niveau. Voorlopig lijkt dit nog wel even zo te blijven.

Een grote aanvoer van zuiglammeren laat nog even op zich wachten. Wel zijn de eerste kleinere koppels zuiglammeren inmiddels verkocht. Prijzen voor de eerste zuigers liggen tussen de 90 en 108 euro. In Leeuwarden ging het deze week om zo’n 100 dieren op een totale aanvoer van 1.178 dieren.

Prognose: stabiel.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin