AlgemeenMarktanalyse

Koop- en leasemelk nog steeds op vast prijsniveau

Erg veel activiteit is er nog niet in de quotumhandel. De koopmelktransacties liepen deze week qua volume van 20.000 tot 40.000 kilo, met enkele uitschieters. Het prijsniveau verandert nauwelijks.

Voor koopmelk ligt het tegen € 17,70 per kilo vet en voor leasen op €4,80. Zodra de prijs dreigt te stijgen, haken kopers en huurders af. Andersom is de melkprijs dusdanig goed dat er ook geen directe verlaging in zit.

Aanbod wordt redelijk vlot opgenomen, dit geldt nog steeds vooral voor aanbod van leasemelk. Bemiddelaars hanteren hiervoor wachtlijsten.

Prognose: stabiel.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin