RundveeMarktanalyse

Komkommertijd in quotumhandel

De handel in melkquotum blijft erg rustig. Er is niet veel vraag naar quotum en de prijzen zijn weer wat gezakt.

Koopmelk wordt verkocht voor €11,90 per kilo vet, leasemelk gaat weg voor ongeveer €4,15 per kilo. De transacties die plaatsvinden zijn doorgaans wat groter in volume dan in vorige jaren.

Oorzaak van de rustige handel is onder andere de lage melkprijs. Daarnaast is het krachtvoer erg duur en is de voederwaarde van de eerste kuilen niet zo hoog als gehoopt.

Met de verwachting dat het krachtvoer dit jaar nog duurder wordt, zal met de huidige melkprijs een uitbreiding in quotum in veel gevallen niet uit kunnen.

Prognose: de prijzen zijn stabiel.

Beheer
WP Admin