RundveeMarktanalyse

Koeienprijs gedrukt door kortere weken

De prijzen voor slachtkoeien staan deze week licht onder druk.

In Leeuwarden ging de notering deze week met gemiddeld 5 cent per kilo omlaag. Dat is echter niet omdat de vraag naar rundvlees is inzakt, of omdat het aanbod opeens heel sterk stijgt. De uitstoot van runderen vanuit de melkveehouderij is nog altijd klein. Wel bestaat de kans dat deze situatie de komende weken verandert onder invloed van de dalende zuivelmarkt.

De prijzen worden deze week wel iets gedrukt door het feit dat er rondom het weekeinde twee dagen minder wordt geslacht. Duitse slachterijen slachten op goede vrijdag al niet. Op paasmaandag wordt er al evenmin geslacht. Daardoor wordt minder vlees verwerkt.

Wel is er nog vraag naar weidevee. De vraag naar vaarzen voor de export is erg klein. De handel in kortdragende dieren ligt nagenoeg stil, langer dragende dieren gaan nog wel voor export binnen de EU.

 

Prognose: dalende prijzen.

Beheer
WP Admin