AkkerbouwMarktanalyse

Kleine plus in onzekere markt – Boerderij.nl

De noteringen voor de granen lieten ook de afgelopen week een plusje zien, ondanks een week met een aantal vrije dagen. De prijsverhogingen werden gerealiseerd bij zowel de groothandelsprijzen Rotterdam als bij de telerprijzen. In Groningen ging de notering voor voertarwe naar €125 per ton en voor voergerst naar €108 per ton; voor beide een stijging van een euro per ton.
Op de wereldmarkt is er verwarring over de richting van de tarweprijs. Berichten over slechte weersomstandigheden in de VS en Oekraïne ondersteunen de prijs, terwijl onzekerheden rondom de Mexicaanse griep druk geven. Dit komt terug in schommelende prijzen op de termijnmarkten.
Dichter bij huis is er niet veel veranderd, vergeleken met de afgelopen weken. Orders van afnemers worden nog steeds laat geplaatst, terwijl akkerbouwers in de markt met stijgende prijzen terughoudend zijn met het afleveren. De komende tijd zullen vooral berichten met betrekking tot oogstverwachtingen de prijzen richting geven.

Prognose:

Prijzen stabiel tot licht stijgend

Beheer
WP Admin