Premium
Foto: Jan Willem van Vliet AlgemeenMarktanalyse

KAS-prijs torenhoog en in één maand verdubbeld

Reacties

  1. De akkerbouwer die in de winter zijn mestbassin laat vullen zal in het voorjaar zich gelukkig voelen . Bij een N prijs van 600,= euro per ton KAS (27%) kost 1 kg N 2,22euro , in mest zit al snel gem. 4kg N per ton en heeft deze een waarde van 8,88 per ton plus de waarde van de fosfaat en de kali zitten we al snel bij de 12 euro per ton . Een investering in een mestopslag is dan geen overbodige luxe . Maar het volgende probleem zal zich voordoen, krijg ik die mest wel/of voldoende want de veehouder zal niet meer afvoeren als strikt noodzakelijk is en zal eerst zijn eigen percelen bemesten. Een leveringscontract of afspraak met een mestleverancier wordt belangrijk.

  2. Met een goede bemesting,ook met varkens en kippenmest heb je nauwelijks kunstmest nodig.Maar dan moet je het wel mogen,hier in Nederland is mest de veroorzaker van al het kwaad lijkt het.

Beheer
WP Admin