AkkerbouwMarktanalyse

Kalmere handel remt inkoop van uien

De uienprijs staat momenteel iets onder druk. Er is vrees voor kwaliteitsachteruitgang.

Verkoop van uien gaat gewoon door, maar het beeld is als de vorige week: rustig. Verwerkers en sorteerders maken eerst de eigen voorraad op, alvorens bij te kopen. Dit mede doordat de maandenlang goed lopende export wat vaart mindert en de marge niet bepaald vet is.

De baalprijzen hangen nog rond 15 tot 16 euro, maar zijn steeds moeilijker te realiseren. Voor telers geldt dat vooral degene die ruimte tekort komt of de liquiditeit moet opkrikken uien aanbiedt. Het beeld van de handel af teler lijkt dus wat op verlenging van de af land-periode. Emmeloord verlaagde alleen de notering voor 60% grof, met een euro. De tot dusver stevig boven gele uien geprijsde rode uien kregen geen notering vanwege tekort aan transacties.

Op basis van oogstprognose voor de totale EU is er geen reden tot vrees. Bureau Uienmarkt Informatie meldt een prognose van minus 15 procent op basis van areaalontwikkeling. Afgaande op de jongste CBS-gegevens over de oogstprognose voor Nederland is de uienproductie weliswaar minder dan vorig seizoen, maar aan de forse kant. Het gaat om voorlopige gegevens. In de prognose van de hectare-opbrengst à 64,2 ton is uitval nog niet opgenomen. Bovendien zijn nog niet alle uien ingeschuurd.

Prognose: lichte prijsdaling.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin