AlgemeenMarktanalyse

Kaasexport ligt 3 % lager

De Nederlandse kaasexport lag in de eerste negen maanden van 2009 3 % lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De waarde ervan nam met 17 % af. Dit blijkt uit cijfers van Productschap Zuivel.

De export van boter- en boterolie steeg daarentegen met 2 %, maar hier daalde de waarde ervan fors: met 25 %.

In 2009 werd ook veel meer mager en niet-mager melkpoeder uitgevoerd dan een jaar eerder, respectievelijk 34 en 14 %. Maar de waardes van deze poeders daalden, respectievelijk met 10 en 27 %.

prognose:

lagere kaasexport

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin