AkkerbouwMarktanalyse

Instabiliteit op de uienmarkt

De baalprijs van uien is sinds januari verdubbeld, naar een niveau dat zelfs boven dat van 2007 ligt, een voor de opbrengst goed seizoen. Dat is mede te danken aan de voorspoedig verlopen export. Medio maart was 935.000 ton uitgevoerd, ruim 100.000 ton meer dan in dezelfde periode van 2009.

Vrij beschikbare uien zijn schaars en vooral in handen van speculanten. Het aanbod droogt op. Toch stokt de prijsstijging. De markt vertoont een golfbeweging doordat afnemers in het buitenland flink hebben ingeslagen en hun voorraad toch al dure uien opmaken. Aanbieders die nul op het rekest krijgen worden nerveus en bieden voor minder aan. Dit kan bij het huidige hoge niveau flinke verliezen opleveren. Import is nog niet concurrerend.

Prognose: prijs blijft gelijk

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin