AkkerbouwMarktanalyse

Inkopers van uien erg afwachtend

Als gevolg van regenval zijn de uien nog niet eenvoudig binnen te halen, maar het heeft geen stimulerend effect op de prijs. Blijkbaar is er genoeg voorraad, want de inkopers zijn uiterst afwachtend. Het is een effect dat dikwijls optreedt bij overgang van de eerste vroege oogst op de hoofdoogst, die vanaf volgende week begint binnen te komen. De prognoses gaan uit van grote volumes. In de Flevopolder zal een opbrengst van 100 ton per hectare geen uitzondering hoeven zijn, in het zuidwesten kan het gemiddelde 60 tot 70 ton per hectare gaan worden. Dat alles wel bij normale omstandigheden ofwel zonder overmatige neerslag. De aanvoer af land was ook al ruim en is door veel telers niet in opslag genomen omdat ze daarvoor de ruimte niet hebben. Zo is de prijs in een neerwaartse spiraal, waarbij niet duidelijk is wat de bodem kan zijn.

Prognose: prijsdruk

Beheer
WP Admin