AkkerbouwMarktanalyse

Inkoper uien voorziet flink aanbod

De nog beschikbare uien van de oude oogst zijn heel moeilijk tot niet te slijten. Ook de betere kwaliteiten brengen weinig meer op. Telersbeurs Emmeloord gaf geen notering meer af. De markt staat geheel in het teken van de nieuwe oogst plantuien. De groeiomstandigheden zijn de laatste weken aanzienlijk verbeterd, zodat de teler goede volumes uien van prima kwaliteit kan rooien. De uieninkopers wachten daarom af. Prijsvorming is heel lastig omdat er nog nauwelijks daadwerkelijke handel is. Het is nog aftasten wat er mogelijk is. Ze gaan zeker niet de boer op om al bij te kopen. Er gaat uitgaande van de stand van het gewas immers veel aanbod komen. Dat geldt in grote lijnen ook voor andere productieregio’s in Europa.

Prognose: druk op de prijs

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin