Premium
Productielijn in een Duitse slachterij. Ook op de Duitse varkensmarkt wijzen steeds meer signalen op toenemende prijsdruk. - Foto: Canva VarkensMarktanalyse

Ineens wordt vraag naar varkensvlees beperkend

Reacties

 1. Vooral AVP in Duitsland heeft veel invloed (gehad) op de Duitse en Nederlandse varkensprijzen. De Nederlandse varkensmarkt is mij of meer een dependance van de Duitse. Landen als Spanje kennenn nog altijd mooie prijzen.Gezien het verschil in opbrengstprijzen met Spanje blijft de grootste bottleneck/knelpunt voor de Nederlandse varkenshouder toch de slachterij.

  Het niet efficient vermarkten van het vlees door de slachterijen, of het niet efficient kunnen belonen van de varkenshouder door de slachterijen (in relatie met de opbrengstprijzen die slachterijen ontvangen), maakt dat de concurrentiepositie van de Nederlandse varkenshouder onder druk staat.

  Ook binnen Europa hebben we een varkenscyclus, we hebben landen die flink groeien in productie en landen als Nederland die krimpen.

  Daarbij komt dat Nederlandse slachterijen niet optimaal voorbereid waren op de export naar Azië, Nederlandse slachterijen leunden hiervoor te veel op Duitsland, waar al een aantal jaren gewaarschuwd werd voor de gevolgen van AVP in Duitsland. We worden momenteel van de markt gedrukt door landen die beter ingericht zijn op export naar Azië en de faciliteiten hebben vlees geschikt te maken voor export. Dat zijn landen waar het keten denken meer is ingeburgerd, elke schakel kijkt vooruit en kijkt hoe ze waarde kunnen toevoegen voor de gehele keten.

  1. (2/2) In Nederland zie je toch dat bijvoorbeeld slachterijen heel makkelijk zijn en bij knelpunten niet of onvoldoende anticiperen maar ervoor kiezen om de prijs te laten zakken.

   Zodra de productie in China groeit ipv daalt komt er al druk op de markt. Landen met hoge kostprijzen hebben hier dan last van.

   Willen we in Nederland een toekomst van betekenis hebben zullen we niet perse in intergraties/ketensamenwerking moeten  gaan werken, maar zullen de verschillende schakels in de keten wel moeten gaan denken vanuit de keten ipv individueel. En moeten gaan werken vanuit de gedachte hoe kunnen we zoveel mogelijk waarde toevoegen aan de keten ipv de faalkosten doorschuiven naar de boer, dit is de transitie die bij de ketenpartners plaats moet gaan vinden willen we een goede toekomst tegemoet gaan.
   En dat is zeer belangrijk gezien de stevige groei van de nieuwe varkenslanden (en dan metname binnen Europa), daarbij valt de productiedaling in Nederland en Duitsland in het niet.

Beheer
WP Admin