AkkerbouwMarktanalyse

Iets aantrekkende peenprijzen

Al vinden er best transacties plaats, de markt voor peen is nog vrij rustig. Beide telersbeurzen noteerden hoger. Middenmeer deed dat alleen voor de klasse C/D peen, de categorie geschikt voor industriële verwerking. B-peen en schalenpeen, voor de retailverkoop, stegen beide gemiddeld € 1,50 per 100 kg in opbrengst getuige de noteringen van de telersbeurs Emmeloord. De komende weken kan vooral als gevolg van oplopende kosten voor opslag de peen duurder worden, want flinke afzet is er nog niet in het buitenland. In Duitsland wordt nog steeds peen uit eigen productie gerooid. Al is er minder beschikbaar dan vorig seizoen, zolang er geen sprake is van flinke vorst blijft vraag beperkt. Die weersinvloed geldt nog meer voor de nog zelfvoorzienende markten in Oost-Europa en Rusland. Ze waren vorig jaar rond deze tijd al flink aan de markt.

Prognose: licht stijgend

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin